کیهان کلهر،علیزاده و ذوالفنون به میرحسین رای دادند

سه تن از اساتید موسیقی ایران آرای خود را به صندوق نمادین میر حسن موسوی ریختند.

کیهان کلهر و حسین علیزاده و جلال ذوالفنون روز گذشته در خانه هنرمندان ایران برگه تعرفه نمادین رای به میر حسین را دریافت کردند وپس از نگارش خواسته های خود از نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صورت پیروزی در انتخابات، آرای خود را به صندوق نمادین میر حسین میر حسین موسوی ریختند.

علیزاده با ابراز ارادت نسبت به مهندس موسوی در برگه تعرفه خود نوشت: « با درود به جناب موسوی. موسیقی روح انسان است. انسان بی روح انسانی مرده است. لطفاْ به حرمتهای از دست رفته موسیقی توجه داشته باشید.»

کلهرنیز بدون طلب درخواستی از میر حسین موسوی تنها به این جمله اکتفا کرد که« من به میر حسین موسوی رای خواهم داد.»

ذوالفنون هم نیز با آرزوی پیروزی و سلامتی میرحسین به او رای داد.

صندوق آرای نمادین میر حسین موسوی طرحی است که پس ازتصویب در شورای مرکزی ستاد مرکزی میر حسین موسوی در حال اجرا است.
/ 0 نظر / 12 بازدید