دانلود قطعه شهر خاموش ساخته کیهان کلهر از آلبوم ناممکن های جدید اجرای گروه جاده

در این آلبوم «کیهان کلهر» قطعه اى ساخته است به نام «شهر خاموش» که آن را به کودکان حلبچه که در بمباران شیمیایى جان سپردند، تقدیم کرده است.او در مورد کارش در پروژه راه ابریشم مى گوید: « بعد از سالها، سعى کردم که موسیقى و فرهنگى را که من جزئى از آن هستم با دیگران تقسیم کنم.با همراهى در پروژه راه ابریشم من خیلى چیزها در مورد فرهنگهاى دیگر نیز یاد گرفتم.فکر مى کنم اگر عضو این گروه نبودم شاید کمتر موقعیتى براى من پیش مى آمد که تا این اندازه به موسیقیدانان فرهنگهاى دیگر نزدیک باشم، با آنها ساز بزنم، سفر بروم، حرف بزنم، دوست شوم و مهمتر از همه این که در مورد ایده هاى موسیقى با آنها صحبت کنم.»

http://www.carnegiehall.org/article/sound_insights/works/commissions/art_detail_TheSilentCity_commissions.html

/ 1 نظر / 56 بازدید
هانیه سلیمی

برای شنیدن ِ این قطعه بسیار مشتاق بودم که به یُمن ِ عاطفتِ شما, مُیسر شد.ممنونم