كيهان كلهر آرشه بر قلب خود ميكشد

۱۳۸٢/٦/٢٧

فرياد

مشت می کوبم بر در

پنجه می سايم بر  پنجره ها

من دچار خفقانم خفقان!

من به تنگ آمده ام.از همه چيز

بگذاريد هواری بزنم:

-آی!

با شما هستم!

اين درها را باز کنيد!

من به دنبال فضايی می گردم.

لب بامی

سر کوهی

دل صحرايی

که در آنجا نفسی تازه کنم.

آه!

می خواهم فرياد بلندی بکشم.

که صدايم به شما هم برسد!

من هوارم را سر خواهم داد!

چاره درد مرا بايد اين داد کند

از شما خفته ی چند!

چه کسی می آيد با من فرياد کند؟

فريدون مشيری

آواز:محمدرضا شجريان

تار:حسين عليزاده

کمانچه:کيهان کلهر

تمبک و آواز:همايون شجريان

(بر اساس قطعه ترکمن ساخته حسين عليزاده)

ادیب رستمی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دل آواز
wnyc
انستيتوي موسيقي جهاني
جاده ابریشم
مرکز موسیقی بتهوون
هرمس
ماهور
هنر و موسیقی
موسیقی ما
Agrin ensemble(آگرین)

Promote Your Page Too