كيهان كلهر آرشه بر قلب خود ميكشد

۱۳۸۳/۱/۱٦

غزل۳

 با سلام

از تمامی شما دوستان عزيز که برای من پيام فرستاده بوديد کمال تشکر را دارم و خيلی خوشحال می شوم که شما نظرات خود را بيان کنيد.

غزل۳

<<غزل>>يک واقعا ی زيبا در موسيقی دوران ماست.از يک سو حاصل همدلی لطيف ميان دو نوازنده جوان شرق است که يکديگر را در آمريکای قرن بيستم پيدا کرده اند.و از سوی ديگر يادآور خويشاوندی چند هزار ساله ميان فرهنگ ايران و هند است که گويی ناگهان آبستن شوکوفايی های تازه می باشد....

کيهان کلهر و شجاعت حسين خان در سال ۱۳۷۶ باهم آشنا شدند.اجراهای پر شهامت کلهر چند سالی است که هوايی تازه در سينه کهن کمانچه ايرانی دميده و توجه شنوندگان ايرانی و غير ايرانی را به خود جلب کرده است.او همچنين يکی از موثرترين هنرمندان ايرانی در معرفی و مطرح کردن موسيقی اين مرز و بوم در خارج از کشور بوده است.

شجاعت حسين خان فرزند و شاگرد استاد موسيقی هند ولايت خان می باشد و هفتمين نسل متوالی از نوازندگان سيتار در خانواده خود به شمار می آيد.او متعلق به مکتب امداد خان در موسيقی شمال هند است.

کيهان کلهر که همواره اشتياق همکاری با موسيقی دانان غير ايرانی را برای تجربه و اکتشاف داشته است در پی آشنايی با شجاعت حسين خان قدم پيش نهاد تا آنان ديداری برای تمرين و آزمايش کار مشترک داشته باشند.خاطراتی که از جلسات اول کار باز گو می کنند گويای همنوازی بداهه خود جوش و سيال است که برای هر دو به طور غير منتظره ای روان و راحت اتفاق افتاده.شيوه کار به اين ترتيب بوده که برای هر قطعه يکی از گامهای مشترک موسيقی ايران و هند را انتخاب کردند و در درون آن يک ملودی ساده و کوتاه گاهی چهار يا چنج نت ساخته و سپس در اطراف آن به بداهه نوازی پرداخته اند. اين الگو که پايه بيشتر قطعات مجموعه است حلقه اتصالی فراهم می کند تا دو نوازنده را در حين نواختن به يکديگر نزديک نگهدارد و در عين حال فضای آزادی برای بداهه پردازی باز و سبکبال فراهم کند.

همچنين سواپان چات هوری نوازنده برجسته تبلای هند نيز همکاری نزديکی با اين دو نوازنده داشته است.غزل۳ همانند غزل۱و۲ حاصل همکاری اين سه نوازنده است که دوباره اين فرصت را برای ما فراهم کرده اند که شاهد اثری پر محتوا باشيم و به اثری گوش دهيم که فضايی متفاوت با ساير کارهای موسيقی چند مليتی دارد و اين اثر ما را در فکر فرو می بردکه موسيقی حد و مرز نمی شناسد و اين سه نوازنده که از دو مليت متفاوت هستند اثری خلق کرده اند که ما بتوانيم نغمه های گمشده جاده ابريشم را بهتر درک کنيم.

قطعات

۱- آتشی در قلب من

۲- پری محل

۳- بشنو از نی

آتشی در قلب من

آتشی است در دل بی قرار من

چه ها که در انتظار تو بر سرم آمد

می دانم که لطف و کرم تو بسيار است

ولی گناهان من از حد بيش

بشنو از نی

بشنو از نی چون حکايت می کند از جدايی ها شکايت می کند

کز نيستان تا مرا ببريده اند از نفيرم مرد و زن ناليده اند.

 

 

 

ادیب رستمی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دل آواز
wnyc
انستيتوي موسيقي جهاني
جاده ابریشم
مرکز موسیقی بتهوون
هرمس
ماهور
هنر و موسیقی
موسیقی ما
Agrin ensemble(آگرین)

Promote Your Page Too