كيهان كلهر آرشه بر قلب خود ميكشد

۱۳۸٢/۱٢/٢۳

 

تو که نازنده بالا دلربايی             تو که بی سرمه چشمون سرمه سايی

تو که مشکين دو گيسو در قفايی   به مو گويی که سرگردون چرايی؟

بميرم تا تو چشم ترنبينی           شرار آه پر آذر نبينی

چنان از آتش عشقت بسوزم      که ازمو رنگ خاکستر نبينی

زعشقت سوختم ای جان کجايی  بماندم بی سرو سامان کجايی

نه جانی و نه غيراز جان چه چيزی  نه در جان نه برون از جان کجايی؟

ادیب رستمی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دل آواز
wnyc
انستيتوي موسيقي جهاني
جاده ابریشم
مرکز موسیقی بتهوون
هرمس
ماهور
هنر و موسیقی
موسیقی ما
Agrin ensemble(آگرین)

Promote Your Page Too