كيهان كلهر آرشه بر قلب خود ميكشد

۱۳۸٢/٦/۱۸

ره ميخانه

ره ميخانه و مسجد کدامست

که هر دو بر من مسکسن حرامست

نه در مسجد گذارندم کخ رندست

نه در ميخانه کين خمار خماست

ورای مسجد و ميخانه راهيست

بجوييد ای عزيزان کاين کدامست

به ميخانه امامی مست خفتست

نمی دانم که آن بت را چه نامست

مرا کعبه خراباتست امروز

حريفم قاضی و ساقی امامست

برو عطار کو خود می شناسد

که سرور کيست سر گردان کدامست

غزل از عطار(۶۱۸-۵۴۰ .ق)

آواز: محمد رضا شجريان

کمانچه:کيهان کلهر

(من چند روز نيستم ولی بعد از مسافرت حتما بازم می نويسم)

ادیب رستمی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دل آواز
wnyc
انستيتوي موسيقي جهاني
جاده ابریشم
مرکز موسیقی بتهوون
هرمس
ماهور
هنر و موسیقی
موسیقی ما
Agrin ensemble(آگرین)

Promote Your Page Too