كيهان كلهر آرشه بر قلب خود ميكشد

۱۳۸٢/٧/۳

مثنوی نوا(چون تو جانان منی)

چون تو جانان منی جان بی تو خرم کی شود

چون تو در کس ننگری کس با تو همدم کی شود

گر جمال جانفزای خويش بنمايی به ما

جان ما گر در فزايد حسن تو کم کی شود

دل زمن بردی و پرسيدی که دل گم کرده ام

اين چنين طراريت با من مسلم کی شود

چون مرا دل خستگی از آن آرزوی روی تست

اين چنين دل خستگی زايل بمرهم کی شود

غم از آن دارم که بی تو همچو حلقه بر درم

تا تو از در در نيايی از دلم غم کی شود

خلوتی می بايدم با تو زهی کار کمال

ذره ای هم خلوت خورشيد عالم کی شود

غزل از عطار(۶۱۸-۵۴۰ .ق)

آوار:محمد رضا شجريان و همايون شجريان

تار:حسين عليزاده

کمانچه:کيهان کلهر

ادیب رستمی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دل آواز
wnyc
انستيتوي موسيقي جهاني
جاده ابریشم
مرکز موسیقی بتهوون
هرمس
ماهور
هنر و موسیقی
موسیقی ما
Agrin ensemble(آگرین)

Promote Your Page Too